Základem naší strategie řízení lidských zdrojů je vynikající kvalita. Naši zaměstnanci hrají klíčovou roli v podpoře a realizaci naší obchodní strategie. Nábor a udržení talentovaných lidí jsou životně důležité k dosažení kompetencí, které strategie vyžaduje.

Rozvíjíme firemní kulturu důvěry a podnikavosti, aby zaměstnanci mohli podávat nejlepší výkony. Se zaměstnanci jednáme s respektem. Jsme si vědomi toho, že rozdílnost myšlení, stylu a původu zvyšuje kreativitu a usnadňuje rozhodování.

Vytváříme příležitosti pro skvělé myšlenky, které vznikají v týmech složených ze zástupců různých funkčních oblastí. Víme, že týmová práce posiluje efektivitu, rozšiřuje prostor pro inovaci a přináší naší společnosti konkurenční výhodu, přičemž sebou zároveň nese dynamičtější pracovní prostředí.

Naši lidé mají příležitost plánovat a rozvinout svoji profesionální kariéru.