Pomáháme Kouřimi stát se lepším místem pro život - projekty roku 2013

Veselý obrázek barevného autobusu plného dětí se v záplavě běžné obchodní korespondence Lonzy vyjímal trošku nepatřičně. A zároveň velmi mile a hřejivě.  Děti ze Základní školy v Okružní ulici v Kouřimi vlastnoručně vyrobily poděkování za finanční příspěvek, který jim pomohl uhradit náklady na školu v přírodě na Slapech.

Základní škola Miloše Šolleho zase díky loňské podpoře Lonzy zakoupila dětem na 1. stupni novou interaktivní tabuli, jejíž využití ve výuce je stále rozšířenější a oblíbenější.

Ve výčtu Lonzou podporovaných kouřimských školských zařízení samozřejmě nechybí ani Mateřská škola a Základní umělecká škola, která s naším přispěním loni  uspořádala unikátní Pěvecké a klavírní kurzy a festival pro mladé muzikanty.

Lonza pokračuje i v tradičním partnerství s největší výchovnou organizací v ČR – Junákem, svazem skautů a skautek. Finanční příspěvek putoval na organizaci mezinárodního česko-slovenského skautského tábora, který se první srpnový týden konal na tábořišti Vlára  u Trenčína.

Ničivou sílu přírody, která v červnu 2013 prostřednictvím povodní zasáhla více než 20 kouřimských domů, alespoň částečně vyvážila vlna solidarity, kterou projevili lidé z celé republiky. Lonza věnovala na obnovu škod po povodni 100 000,-Kč, které byly využity ve prospěch kouřimských občanů v zaplavených oblastech. Zaměstnanci Lonzy se také spontánně rozhodli přispět svým kolegům a v zaměstnanecké sbírce vybrali 17 971,-Kč.

Finanční pomoc obdrželi i  klienti kouřimského Domova se zvláštním režimem – obecně prospěšné společnosti G-Help. Darovaná částka byla určena na nákup speciálního přístroje na zjištění zdravotního stavu.

K nejvýznamnějším podpořeným projektům patří rekonstrukce kouřimské sportovní haly. Dar ve výši několika stovek tisíc korun bude využit například na dovybavení a úpravy posilovny či na velmi potřebný projekt zateplení haly včetně energetického auditu.

Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na životě kouřimské komunity.